Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Aisatsu levert.

Aisatsu biedt persoonlijke en gerichte service en daar zijn persoonsgegevens voor nodig. Hierin volgt Aisatsu de AVG/GDPR, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.

Persoonsgegevens door interactie zijn onder andere naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc.

Persoonsgegevens door interactie

  1. Om offertes en facturen op te stellen zijn adresgegevens noodzakelijk. Voor het verzenden van eventuele aanbiedingen / opkomende evenementen zijn naam en e-mailadres nodig.
  2. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
  3. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen wederdiensten. Aan Aisatsu verstrekte persoonsgegevens blijven exclusief voor Aisatsu.
  4. Wanneer een vraag gesteld wordt die wellicht door een collega’s of sectorgenoten beantwoord moet worden. wordt toestemming gevraagd om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.
  5. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. E-mailadressen van mensen die zich uitschrijven voor een cursus of voor aanbiedingen via de mail worden na 4 weken verwijderd. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Beveiliging

Er wordt alles aan gedaan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een pc met realtime virus- en malwarebescherming. Gegevens voor eventuele aanbiedingen via de mail worden bewaard op de pc van Aisatsu, en in de mailbox van Aisatsu (mailinglist).

GDPR geeft de cliënt/opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Neem contact met aisatsunederland@outlook.com als u vragen hierover heeft.

Opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of uw eigen persoonsgegevens? Neem contact op via aisatsunederland@outlook.com

Opgesteld op 6 juli 2018. Laatste wijziging op -.