Algemene voorwaarden:

  • Het cursusgeld voor privélessen dient per 4 lessen overgemaakt te worden na ontvangst van factuur (de betaling dient na ontvangst van de factuur binnen 30 dagen te worden voldaan)
  • Het cursusgeld voor groepslessen (12 lessen verspreid over 12 weken) dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan, indien cursus in Animere dient het lesgeld bij Animere te worden voldaan)
  • Aisatsu kan bij een te gering aantal aanmeldingen de groepslessen NIET door laten gaan. Mocht dit het geval zijn dan worden reeds ingeschreven cursisten hierover geïnformeerd en het complete bedrag wordt teruggestort.
  • Aisatsu behoudt zich het recht voor een cursus door een andere docent te laten geven dan vermeld.
  • Zodra een groepsles het minimum aantal aanmeldingen heeft en uw betaling ontvangen is krijgt u hiervan een bewijs van inschrijving per e-mail.
  • Geplande cursussen/lessen die door Aisatsu worden geannuleerd worden altijd ingehaald door extra tijden aan te bieden en/of dubbele lessen te geven indien dat de voorkeur van de cursist heeft.
  • Bent u ziek, kunt u niet komen of wordt u verhinderd? U dient minimaal 24 uur voor aanvang van uw privéles aan te geven wanneer u niet kunt komen, wij kunnen dan een nieuwe afspraak maken voor een dubbele les of inhaalles. Indien Aisatsu niet op de hoogte van uw verzuim wordt gesteld brengen wij de les zoals normaal gegeven in rekening.
  • Groepslessen kunnen helaas niet individueel worden ingehaald. Kunt u een keer niet komen, dan zullen wij u op de hoogte stellen wat er in de les gedaan is. Het cursusgeld kan helaas niet worden teruggestort voor een gemiste les.